Projekto tikslas:

Skatinti ekonominį užimtumą Naujojoje Akmenėje.

Projekto trukmė:

2020 – 2022 m. (3 metai)

Projekto tikslinė grupė:

Neilgiau kaip dvejus metus veikianti labai maža įmonė arba savarankišką darbą vykdantis fizinis asmuo, atitinkantys smulkaus ir vidutinio verslo subjekto sampratą.

Projekto veiklos:

1. Konsultacijos verslo valdymo klausimais;

2. Mokymai verslo valdymo klausimais;

3. Verslumą skatinantys renginiai;

4. Savanorių mentorių paruošimas;

5. Įrangos įsigijimas.

Projekto veiklas organizuoja du verslo konsultantai.

I Rodikliai įgyvendinus projektą:

1. 150 jauno verslo subjektų atstovų ir darbuotojų suteikta konsultavimo, mokymo ir informavimo paslaugų ;

2. Paruošta 20 savanorių mentorių, teiksiančių praktines konsultacijas tikslinės grupės atstovams;

II Rodikliai įgyvendinus projektą:

3. Suorganizuotos 48 dienos mokymų verslo tematika;

4. Suorganizuoti 3 renginiai „Akmenės verslo dienos“;

5. Suorganizuoti 6 gerosios patirties vizitai savanoriams  mentoriams.